• Byaförening

  Ljusvattnets byaförening bildades den 11 aug. 1996. Vår målsättning är att samordna och tillvarata byns intressen genom att:

  - Ta fram förslag hur vi vill utveckla vår by.
  - Ta kontakt med kommunen och andra myndigheter i olika ärenden.
  - Arbeta för byautveckling.
  - Med idéellt arbete tillsammans utföra olika projekt.


  Styrelse:

  Ordf. Britt-Inger Nyström
  Vice ordf. Nina Brännström.
  Kassör Carin Lundberg
  Sekr. Therese Norberg.

  Ledamöter:

  Kristina Rönnlund
  Ann-Gerd Andersson
  David Nilsson
  Ernst Andersson
  Ann Sandlund
  Maritta Montti
  Andre Jonsson
  Anders Gustavsson
  Helena Moen